U organizaciji D.R. Gilbert centra, održan je seminar “Unapređenje prodaje bankarskih proizvoda”. Svim učesnicima, predstavnicima Credy bank, Komercijalne banke, Poštanske štedionice i Union banke (Bih) se zahvaljujemo na ukazanom poverenju. Seminar je držao g. Darko Mirković.

Za ProCredit banku, u Beogradu je održan seminar Utvrđivanje i odgovor na potrebe klijenata za agroslužbenike ove banke. Seminar je izvodio Darko Mirković..

Za Hypo Alpe Adria Banku, održan je dvodnevni trening za poslednju, desetu grupu prema projektu za SFE (Sales Force Effectivness ) Obuku je vodio Darko Mirković.

Prema projektu za SFE (Sales Force Effectivness ) za predstavnike Hypo-Alpe Adria Bank, u Beogradu je održana dvodnevna obuka za devetu grupu polaznika. Obuku je vodio Darko Mirković.

U Beogradu je održana obuka prema SFE projektu (Sales Force Effectivness ) za predstavnike Hypo-Alpe Adria Bank. Dvodnevna obuka je održana za osmu grupu polaznika. Obuci su prisustvovali regionalni direktori, direktori filijala, direktori ekpozitura, rukovodioci ekspozitura. Obuku je izvodio Darko Mirković.

U Beogradu je održana obuka prema SFE projektu (Sales Force Effectivness ) za predstavnike Hypo-Alpe Adria Bank. Dvodnevna obuka je održana za sedmu grupu polaznika. Obuci su prisustvovali regionalni direktori, direktori filijala, direktori ekpozitura, rukovodioci ekspozitura. Obuku je izvodio Darko Mirković.

U Beogradu je održana obuka prema SFE projektu (Sales Force Effectivness ) za predstavnike Hypo-Alpe Adria Bank. Dvodnevna obuka je održana za šestu grupu polaznika. Obuci su prisustvovali regionalni direktori, direktori filijala, direktori ekpozitura, rukovodioci ekspozitura. Obuku je izvodio Darko Mirković.

Za petu grupu je održana obuka prema SFE projektu (Sales Force Effectivness) u Hypo Alpe Adria Bank. Obuci su prisustvovali regionalni direktori, direktori filijala, direktori ekpozitura, rukovodioci ekspozitura. Obuku je izvodio Darko Mirković.

Održana je obuka prema SFE projektu( Sales Force Effectivness ) za predstavnike Hypo-Alpe-Adria bank. Obuci su prisustvovali regionalni direktori, direktori filijala, direktori ekpozitura, rukovodioci ekspozitura. Obuku je izvodio Darko Mirković.

Za treću grupu, održana je dvodnevna obuka za direktore regionalnih filijala, Direktore filijala i Rukovodioce ekspozitura, Hypo Alpe Adria banke. Obuku iz oblasti prodaje prema Sales Force Effectivness (SFE ) projektu za sellere, izvodio je Darko Mirković.

Za direktore regionalnih filijala, Direktore filijala i Rukovodioce ekspozitura, nastavljena je obuka iz oblasti prodaje prema Sales Force Effectivness (SFE ) projektu za sellere za drugu grupu. Obuku je vodio Darko Mirković.

U prostorijama  Renaissance life insurance u Moskvi uradjena je radionica sa mendžmentom na temu inovacija na polju životnih osiguranja.