U prostorijama  Renaissance life insurance u Moskvi uradjena je radionica sa mendžmentom na temu inovacija na polju životnih osiguranja. 

U prostorijama  Privredne komore Beograda održano je predavanje na temu ..SARADANJA SRBIJE I NEMAČKE’ u organizaciji Društva lobista Srbije. Predavanje je održao Njegova ekselencija Hajnc Vilhem, ambasador SR Nemačke. 

U prostorijama  banke Socete Generale Srbija  održan je osmi trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.

U prostorijama Alpha banke održan je sedamnaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.

U prostorijama  banke Socete Generale Srbija  održan je sedmi trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.

U prostorijama Alpha banke održan je šesnaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.

U Novom Pazaru u prostorijama hotela OXA, održana je Druga medjunarodna naučna konferencija ,,INOVACIJE I DEMOGRAFSKO-EKOLOŠKA RAVNOTEŽA U XXI VEKU”.   Darko Mirković  održao je  predavanje na temu ,, INOVACIJE I EDUKATIVNI KONSALTING U FINANSIJSKIM DELATNOSTIMA PRIVREDNIH SUBJEKATA”.

U prostorijama  banke Socete Generale Srbija  održan je šesti trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.

U prostorijama Alpha banke održan je petnaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.

U prostorijama Alpha Banke održan je četrnaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.

U prostorijama Socete Generale Banke održan je peti trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.

U prostorijama Alpha Banke održan je trinaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.

U prostorijama Udruženja Koncepti za život je održana "FINANSIJSKA EDUKACIJA" zaposlenih ljudi na temu reformi: zdravstva, školstva i penzionog sistema.

U prostorijama Alpha banke održan je dvanaesti trening za Teller-e na temu "PRODAJNE VEŠTINE" u organiziaciji D.R. Gilbert Centra.

U prostorijama banke Socete Generale održan je četvrti trening "UNAPREDJENJE VEŠTINA UTICAJA U PRODAJI" za Branch Manager-e.