Individualci i kompanije mi se najčešće obraćaju za oblast:

MOTIVACIJA I SAMOMOTIVACIJA

Pokretanje i jačanje motivacije i samomotivacije su danas jedan on najvećih izazova, za kompanije i individualce. Nalazimo se u dobu turbulentnih promena i izazova kao nikada do sada. Na svake tri godine duplira se svetsko znanje, tehnologija napreduje velikom brzinom, konkurencija neumoljivo jača. Džek Velč je rekao „Ako je brzina promena van vaše organizacija (i van vas) veća od brzine promene u vašoj organizaciji (i u vama) na žalost – kraj je na vidiku.”

 

Tokom nastupa učesnici prolaze kroz proverene metode i principe iz oblasti motivacije i samomotivacije koje su razumljive, primenjive i lako se prilagođavaju u različitim situacijama.

Programi

POBEDNIČKA PREDNOST U PRODAJI

Sticanje i zadržavanje pobedničke prednosti u prodaji je jedan od najvećih izazova na tržištu danas. Klijenti/kupci su obasuti ponudama istog ili sličnog kvaliteta sa svih strana, i više nego ikad mogu da biraju. Razlike u cenama i kvalitetu proizvoda i usluga su ponekad toliko male, da je njima svejedno šta će da izaberu.

 

Zato oni danas često biraju čoveka koji će umesto njih da izabere prozvod ili uslugu. Duboko verujem da je poverenje najtraženija vrednost 21. veka. Tokom nastupa učesnici prolaze kroz proverene metode i principe iz oblasti prodaje, koje su mnogima pomogle u sticanju pobedničke prednosti.

Programi

LIDERSTVO 21. VEKA

Jačanje i osposobljavanje lidera ili preduzetnika je još jedan od izazova sa kojima se veoma često susrećem na tržištu. Za liderstvo je važnije ko smo, od pozicije na kojoj se nalazimo. Osnov za stvaranje timskog lidera je lično liderstvo, odnosno vrhunsko vođenje sebe, uz davanje ličnog primera ostalima. Verujem da je danas liderstvo najsličnije roditeljstvu, jer svoj tim obučavamo, usmeravamo, motivišemo, ako je potrebno disciplinujemo. Mi volimo svoju decu svaki dan, ali nam se ne sviđaju baš svaki dan, zar ne?

 

Tokom nastupa učesnici prolaze kroz proverene metode i principe iz oblasti liderstva, koje su mnogima pomogle u jačanju liderske uloge.