MOTIVACIONI GOVORNIK

,,Skoro sva motivacija je samomotivacija. Kada naučimo ljude kako da pokrenu samoodgovornost i samomotivaciju tada ne moramo da brinemo za njihovu posvećenost poslovnim rezultatima.”

BIZNIS MENTOR

,,Mnogi uspešni ljudi širom sveta imaju svoje mentore. Mudar je onaj koji uči na sopstvenim greškama, još je mudriji onaj koji uči na tuđem iskustvu.

PREDUZETNIK

,,Preduzimljivost ili agilnost spada u najvažnije karakteristike savremenog poslovnog čoveka. Prednost ostvarujemo dok drugi čekaju da im neko kaže šta treba da urade.”

U prethodnim godinama sa mnom su radili mnogi od kojih posebno izdvajam:

35.000+

Ljudi je radilo na poboljšanju svojih stavova, znanja i veština

120+

Kompanija iz čitavog regiona je radilo na poboljšanju svojih rezultata

1.200+

Treninga poslovnih veština i preko 100 velikih nastupa je utkano u profesionalno iskustvo

Duboko verujem da ljudi i kompanije imaju više kapaciteta od onoga koji koriste u svojim poduhvatima, zato sam postao motivacioni govornik, biznis mentor i preduzetnik. Karijeru sam stvarao u kompanijama sa izuzetnom reputacijom, uporedo gradeći svoje firme.

 

Tajne razvoja ljudskog kapaciteta koje sam učio od svetski priznatih stručnjaka, prvo sam testirao kroz lično iskustvo, zatim ih prenosio klijentima.

TRŽIŠTE JE PREPOZNALO POSLOVNO ISKUSTVO U VIŠE OBLASTI OD KOJIH SE POSEBNO ISTIČU TRI:

1.

Pokretanje i jačanje motivacije i samomotivacije kod ljudi

2.

Sticanje pobedničke prednosti u prodaji

3.

Jačanje i osposobljavanje lidera i preduzetnika

„Veruj i uradi” je moto koji me prati kroz karijeru, jer verujem da:

Vera u sebe stvara unutrašnju snagu, dok vera u druge stvara unutrašnji mir. Rad na sebi stvara motivaciju i sposobnost, dok rad na drugima stvara pobednički tim. Kroz veru i rad stičemo pobedničku prednost na konkurentnom tržištu.

 

U poslednjih 15 godina učio sam i testirao mnoge metode za unapređenje ličnih i poslovnih rezultata. Spreman sam da ih razmenim sa svima koji žele više i bolje od onoga što su do sada ostvarili. Voditi ljude do uspeha je velika privilegija i odgovornost, ja sam je od srca prihvatio.

Reference

Rodili smo se sa najsofisticiranijim računarom u Univerzumu, koji se zove ljudski mozak, ali bez uputstva za upotrebu. Tokom odrastanja, obrazovanja i ulaska u profesionalne vode, formirali smo svoje automatske procese u umu, i sada oni upravljaju nama.

 

Čovek je spremniji da promeni način razmišljanja tek onda kada dobije odgovor na pitanje: Zašto razmišljam baš ovako kako razmišljam? Zašto nešto volim, a nešto ne? Zašto sam u nečemu jako dobar, a u nečemu nisam?

 

Kako je uopšte došlo do toga da ja baš ovako funkcionišem?

 

Kada osvesti ovo u sebi, u čoveku se najčešće rađa fleksibilnost i želja za promenom. Želja, odlučnost i disciplina stvaraju promenu na putu do pobedničke prednosti.