Pritisak na poslu je sve veći i veći!

Pritisak na poslu je sve veći i veći!

Sve češće čujem rečenicu ,,Pritisak na poslu je sve veći i veći!”

Na pitanje ,,Šta je uzrok tog pritiska?”, najčešće sam odmah dobijao odgovor ,,Sve veći zahtevi menadžmenta!” Međutim, na moje drugo pitanje ,,Ko pritiska menadžment?” često nisam dobijao nikakav odgovor.

Imam privilegiju da u poslednjih desetak godina radim sa mnogim kompanijama u regionu na rešavanju različitih problema i poboljšanju rezultata poslovanja, shvatio sam da postoji čitav lanac pritisaka.

Izvršioce ,,pritiska” niži menadžment, njih viši menadžment, viši menadžment pritiskaju osnivači, a osnivače tržišni uslovi i konkurencija. To je čitav lanac ,,pritisaka”.

Takođe sam naučio još jednu važnu lekciju:

Ne radi se o onome što nam se dešava spolja već se radi u našoj unutrašnjoj reakciji na to.

Drugim rečima, nama ne izaziva stres osoba koja vrši pristisak, već naša reakcija na ponašanje te osobe.

Postoji jedan mentalni zakon, zove se zakon kontrole, kaže da se čovek oseća srećno, zadovoljno, u miru sam sa sobom u odnosu na činjenicu koliko veruje da on kontroliše svoj život. Ako čovek ima visok nivo kontrole, vere u sebe, on manje reaguje na ,,pritiske spolja”.

Na primer: Ako nam neko na poslu preti otkazom, a mi smo svesni svoje istinske poslovne vrednosti i znamo da imamo vrhunske veštine i rezultate, za koje znaju i druge kompanije, onda nije neophodno da nas ta pretnja plaši jer verovatno ćemo brzo pronaći drugi posao.

Medjutim, ako nam neko preti otkazom, a mi nismo sigurni da ćemo uspeti ubrzo da se zaposlimo, jer to što radimo mogu i drugi ljudi da rade za isti ili manji novac, tada se budi strah u nama i nastaje stresna reakcija. Nažalost, strahom pokazujemo drugim ljudima da mogu da imaju kontrolu nad nama i time ojačavamo njihovu poziciju u toj situaciji.

Uzimajući u obzir prethodno navedeno dajem 3 važne preporuke:

Postavite lične ciljeve – napišite šta će biti vaš sledeći korak u karijeri ili ako želite zadržati svoju trenutnu poziciju napišite koje se sve promene mogu desiti u vašoj branši i kako mogu uticati na vas. Napravite precizan plan kojim aktivnostima ćete da ostvarite svoj cilj. Ako vam treba pomoć, potražite nekoga ko je uspešno prošao taj put i razgovarajte sa njim.

Radite svakodnevno na povećanju svoje vrednosti – razvijajte znanja i veštine sa kojima ćete ostvariti svoj cilj, sa kojima ćete biti nezamenljivi na poslu ili koje će vam biti potrebne na sledećoj lestvici vaše karijere. Nakon spiska napravite i plan rada na njima. Ugledajte se na najbolje i učite od njih. Čitajte knjige, slušajte audio i video materijale, družite se sa uspešnijima od vas.

Učite komunikacijske veštine ophođenja sa ljudima – skoro sve u životu se svodi na veštinu komunikacije. Ljudi se dele na reaktivne i proaktivne. Reaktivni samo reaguju na stavove ljudi, proaktivni menjaju stavove ljudi. Na granici izmedju reaktivnosti ka proaktivnosti, strah i stres vas ostavljaju na miru zato što na taj način preuzimate kontrolu nad sobom.

Tekst je preuzet sa www.blic.rs

Nema komentara

Postavite komentar