Zašto mlađe generacije sve manje veruju starijima?

Zašto mlađe generacije sve manje veruju starijima?

Sve češće čitamo i čujemo o generacijama X, Y, Z, i međugeneracijskim izazovima, međutim, kada otvaram ovu temu na predavanjima iznenađen sam činjenicom da mali broj menadžera i prodajnih savetnika poznaje dobro ovu oblast.

Sve češće u kompanijama i okruženju sa jedne strane čujemo rečenice:

,,Ovi mlađi su nerealni, sve hoće sada i odmah.”

,,Ovim mladim ljudima je samo napredovanje u glavi.”

Sa druge strane čujemo:

,,Ovi stariji to ne razumeju”

,,Ne shvataju oni da je sada drugo vreme.”

TIHA GENERACIJA: 1925-1944

Krenućemo od trenutno najstarije, tihe generacije, koja se rađala u periodu posle Prvog svetskog rata i do pred kraj Drugog svetskog rata. Kod većine pripadnika ove generacije očekivanja od života i karijere su bila jako jednostavna: Ako se ne puca, imamo krov nad glavom, imamo šta da obučemo i nismo gladni, zašto bismo bili nezadovoljni?

Ova generacija je u većini slučajeva imala mala očekivanja od života i preživaljavanje je bio ključni fokus.

BABY BOOM: 1945-1964

Posle Drugog svetskog rata svet je krenuo u obnavljanje privrede i društva, i mnogi su verovali u dugoročni mir. Ova generacija je dobila ime Baby Boom zbog velikog broja beba koji se rađao u tom periodu. Svetskom miru je doprineo i Hladini rat između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, i tada se svetska ekonomija najviše razvijala.

Tipične odlike: Revolucionarni, idealisti, zajednica je jako bitna, učiniću sve što je do mene.

Tehnologija: Za ovu generaciju tehnologija je bila zapravo teška industrija.

Porodica: Ja = Moja deca

Posao: Raskid sa prošlošću i dugoročni vredan i marljiv rad, da bi se kroz vreme napredovalo i došlo do dobre pozicije.

Ova generacija je imala mala očekivanja od karijere, ali je njihova realnost bila veća od očekivanja zbog perioda globalnog svetskog razvoja.

Ako pogledamo formulu: REALNOST – OČEKOVANJA = SREĆA , doći ćemo da zaključka da je ova generacija većinom bila srećna generacija, jer je njihova realnost bila veća od njihovih očekivanja.

X GENERACIJA: 1965-1980

Zbog rasta svetske ekonomije i poboljšanja kvaliteta života ova generacija je odrastala u periodu kada su materijalne vrednosti postale važne i na neki način stvarale konkurentnost.

Tipične odlike: Materijalna vrednost, borba sa konkurencijom, oslanjanje na sebe i svoje snage, balans u životu.

Tehnologija: Između dva sveta kada je digitalna tehnologija u pitanju. Nisu se rodili sa njom ali su morali da je nauče koristiti.

Porodica: Strogoća i pravila.

Posao: Posao je nešto što mora da se obavi. I tačka.

Kada stigne komanda od višeg autoriteta da nešto treba da se uradi, ova generacija je retko postavljala i roditeljima i šefovima pitanje tipa ,,A zašto ja?”

Y GENERACIJA (MILENIJALCI) 1981-1994

Prva generacija kojoj je zbog razvoja digitalnih tehnologija ceo svet na dlanu. Prva generacija koja je odrasla uz društvene mreže, a one su imale veliki uticaj na njihove ambicije. Na društvene mreže mnogi ljudi kače najlepše fotografije i video materijale iz svog života (one u kojima putuju, uživaju i zabavljaju se). Zbog toga je Y generacija stvorila nerealnost o svetu oko sebe, verujući da većina ljudi živi kvalitetnijim životom od njih. Ova nerealnost se preslikala na njihovu nerealnost u pogledu karijere i svoje lične važnosti. Čak 82% pripadnika ove generacije na pitanje da li sebe smatrate važnom osobom je odgovorila sa velikim: DA!

Tipične odlike: Globalisti koji preispituju i sebe i svet. Ova generacija je poznata kao JA generacija koja je fokusirana na sebe. Njihov najveći stres proističe iz činjenice da žele puno toga da ostvare u kratkom vremenskom intervalu.

Tehnologija: Prva generacija koje je ,,Digital natives”. Veliku količinu vremena provode na internetu.

Porodica: Roditelji su ih većinom razmazili.

Posao: Prvo zabava, pa onda rad. Velika ambicioznost na poslu. Pitanje o napredovanju je prvo koje se postavlja na razgovorima za posao. Kritiku ne podnose. Malo poverenja u starije menadžere.

Ova generacija je u većini slučajeva stvorila velika očekivanje od života i karijere, a njihova realnost je zapravo bila manja od tih očekivanja. Iz tog razloga, menadžment treba jako dobro da poznaje karakteristike ove generacije, i mudro sa njima da radi kako bi članovi tima koji pripadaju ovoj generaciji bili dugoročno lojalni. Kod njih je važno isticati vrhunska dostignuća kompanije kojoj pripadaju, da bi se i oni kroz kompaniju osećali važno.

Z GENERACIJA: 1995-2009

Pripadnici ove generacije tek ovih godina završavanju fakultete i dolaze na red da u kompanijama potraže svoje mesto. Ono što je odmah primećeno kod velikog broja pripadnika ove generacije je da materijalne nagrade kod njih često nisu u prvom planu.

Tipične odlike: Vole da vode dijaloge. Realistični su i vole dublje da razmišljaju. Ambiciozni su, ali više u pogledu uticaja koji žele da ostvare na svoje okruženje. Njihov veliki izazov je identitet. Od rođenja do odraslog doba bili su bombardovani sa preko 21.000 informacija dnevno, što većinu dovodi da izazova da i dalje traže sebe.

Tehnologija: Oni su se rodili sa tehnologijom i lako prate njen dalji napredak.

Porodica: Za ovu generaciju prijatelji su jako važni i koga prihvate kao svog prijatelja tretiraju ga kao člana porodice.

Posao: Što se posla tiče, zbog izazova sa identitetom često menjaju interesovanja. Tamo gde se pronađu, veoma su fokusirani i posvećeni. Što se upravljanja finansijama tiče ova generacija je shvatila da od države može da očekuje malo ili ništa, zato od prvih dana karijere i zarada pribegavaju ličnim finansijskim planovima.

Sve ove informacije su menadžmentu jako važne, kako bi uspeli da svoje stilove osposobljavanja i motivacije prilagode mlađim generacijama. Stari principi upravljanja kroz stroga pravila ili poput ,,štapa i šargarepe“ više ne daju željene rezultate. Još uvek se mnogi menadžeri žale na nove generacije, a ne prilagođavaju svoje veštine njihovom načinu razmišljanja. Isto važi i za mnoge vrhunske prodajne savetnike koji novim mladim klijentima žele da prodaju proizvode i usluge kroz stare prevaziđene principe. Ne ide to tako lako jer najmoćnija prodajna tehnika je – SLIČNOST. Sličan se sličnom raduje.

Tekst je preuzet sa: www.blic.rs

Nema komentara

Postavite komentar