75% inicijativa za promenu nema uspešan ishod

75% inicijativa za promenu nema uspešan ishod

Verovali ili ne, istraživanja pokazuju da čak 75% inicijativa za promenu nema uspešan ishod. Kompanije koje su uspešne u procesu promena uspešne su zbog lidera koji su pokretači i nosioci procesa promena.

Postoje tri glavna faktora koja utiču na uspeh u procesu promena ili su razlog neuspeha iste:

1. VIZIJA: Kako će stvari tačno izgledati kada se promena desi?

Vizija treba biti predstavljena ljudima kroz tri ključna principa:

a) Jasnoća:

Zašto je uopšte potrebno napraviti promenu?

Kako se promena odražava na njihovu budućnost?

Šta dobijaju kada se promena uspešno sprovede?

Svako je spremniji da se založi u procesu promena ako na bilo koji način shvati da je taj proces koristan za njega lično, da donosi neko poboljšanje.

Ljudi često shvate da promene donose korist nekom drugom, pa samim tim nisu mnogo zainteresovani da ih podrže. Takođe često zaključe da promene idu na njihovu štetu i sa takvim shvatanjem pokreće se želja za sabotiranjem istih.

b) Ispravnost:

Zašto mislimo da je to pravi put?

Kako smo došli do tog zaključka?

Šta ako smo potpuno pogrešili?

Ljudi često ne znaju ili ne shvataju svrhu promene i iz tog razloga se kritički odnose prema njoj. Kada im se ista pojasni i iskombinuje sa njihovim ličnim benefitom u isto vreme raste i njihova želja da podrže proces promena.

c) Uverljivost:

Tekst je preuzet sa: www.blic.rs

Nema komentara

Postavite komentar