Na ovom polju kao i drugim sferama, ne postoji formula koju je moguće primeniti za sve ljude i situacije imajući u vidu da je svaki čovek i situacija unikatna....

Sve češće čitamo i čujemo o generacijama X, Y, Z, i međugeneracijskim izazovima, međutim, kada otvaram ovu temu na predavanjima iznenađen sam činjenicom da mali broj menadžera i prodajnih savetnika poznaje dobro ovu oblast....