Ravnoteža poslovnog i privatnog života

Ravnoteža poslovnog i privatnog života

Ravnoteža je jedan od osnovnih zakona prirode, a čoveka je stvorila upravo ta priroda.

Osnovna gradivna čestica na Zemlji je atom koji se pojavljuje u više različitih oblika, oni se razlikuju po svojoj strukturi, odnosno broju protona, elektrona i neutrona. Međutim, u svakom od njih imamo ravnotežu, odnosno uvek jednak broj pozitivno naelektrisanih protona u jezgru i negativno naelektrisanih elektrona u omotaču.

Uzevši u obzir ovaj osnovni zakon prirode i proučavajući čoveka kao živo biće, dolazimo do zaključka da čovekov unutrašnji i spoljašnji svet takođe treba biti uravnotežen. Ova ravnoteža se najbolje ogleda u dva svakodnevna primera koja susrećemo kod ljudi:

Ravnoteža poslovnog i privatnog života

Kapitalizam je samim svojim imenom, kapital, postavio u prvi plan materijalne vrednosti koje su mahom postale merila uspeha savremenog čoveka. Zbog toga je odnos poslovnog i privatnog života često izbačen iz ravnoteže. Sve veći ciljevi koje kompanije treba da postignu, traže i sve veći fokus ljudskog uma na ostvarenje istih, što često ide na uštrb vremena provedenog sa porodicom ili prijateljima. Često čovek deo poslovnih obaveza ponese u svoj dom, ili dođe kući toliko umoran da bi najradije ćutao i gledao televizor. Međutim, upravo takvo ponašanje dovodi do udaljavanja od članova porodice i nerazvijanja odnosa. Ukoliko se porodični odnosi ne razvijaju, bez obzira koliko su bili jaki u početku, vremenom slabe i pretvaraju se u naviku. Kao rezultat toga, dolazi do sve većeg broja razvoda, ili loših odnosa između dece i roditelja. Svedoci smo i činjenice da deca često u potrazi za pažnjom istu pronađu na ulici, kod sumnjivih likova i tako krenu pogrešnim putem. Takođe smo svedoci čestih svađa u dobrostojećim porodicama kojima ništa materijalno (u spoljašnjem svetu) ne nedostaje.

Ravnoteža unutrašnjeg i spoljašnjeg razvoja

Postizanje balansa se ogleda u činjenici da se čovek sa razvojem svog spoljašnjeg sveta, karijere i materijalnih vrednosti, razvija i iznutra. Uzevši u obzir sve navedeno, možemo primetiti veliki broj primera, gde osoba koja je uspela u karijeri i došla u posed većih materijalnih vrednosti, smatra da može da tretira druge ljude sa nipodaštavanjem i destruktivnim kritikovanjem. Nailazio sam na mnoštvo ljudi koji su kretali od nule u privatni biznis i zaradili mnogo. Oni koji su sa porastom spoljnih vrednosti paralelno razvijali i unutrašnje, bivali su mnogo više priznati u zajednici u kojoj su živeli i radili, a njihovi zaposleni su im bili lojalniji i privrženiji. Oni koji su rasli samo kroz spoljašnje vrednosti , vremenom su sve više ispadali iz ravnoteže, jer je jaz njihovog unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta postajao sve veći. Često su imali ispade histerije, besa, bahatog ponašanja i netolerancije što se negativno odražavalo na lojalnost i posvećenost njihovih zaposlenih, a u privatnom životu na a njihovo zdravlje i odnose u porodici.

Gledao sam menadžere koji su rasli kroz pozicije i smatrali da im iste daju pravo da se prema članovima tima ponašaju kako oni hoće. Takvi menadžeri retko izgrade lojalan tim, koji bi ih pratio i kada ne bi morao da ih prati. Takvi menadžeri nikad ne postanu lideri. U prilog tome dolazi i činjenica mnogih istraživanja da je najčešći razlog otpuštanja sa top menadžerskih pozicija, upravo neprimereno ponašanje prema kolegama nižih organizacionih pozicija.

Naravno postoje i oni koji su kroz napredovanje u poslu, postajali sve odgovorniji i posvećeniji svojim ljudima, timu na čijem su razvoju sve više radili. Kao uzročno posledični odnos dobili su posvećen tim koji bi ih pratio i kada bi se volonterski radilo.

Praznih ruku dolazimo na ovaj svet i praznih odlazimo sa njega, nećemo poneti materijalno ili privilegije naših pozicija. Jedino nosimo svoja dela koja se najviše ogledaju u tome kako smo tretirali druge ljude.

Materijalno nam je potrebno da doprinesemo i sebi i drugima. Sebi da poboljšamo kvalitet života (priuštimo neke vrhunske destinacije, mirnu starost, deci obezbedimo dobro školovanje). Što se drugih tiče, da ih podstaknemo da rade na sebi i ostvare svoj potencijal, ili pomognemo onima koji igrom sudbine nisu u mogućnosti da to učine sami ili se susreću sa ozbiljnim životnim izazovima.

Ravnoteža privatnog i poslovnog života i paralelan razvoj unutrašnjih i spoljašnjih vrednosti su osnov za postizanje unutrašnjeg mira na koji se oslanja naše fizičko i mentalno zdravlje. Razmišljajte o svemu ovome dok gradite svoje karijere.

Vodite računa o svim ljudima pored kojih prolazite kada idete uzbrdo jer ako nekada krenete nizbrdo sve te iste ljude ćete ponovo sresti.

Tekst je preuzet sa www.blic.rs

Nema komentara

Postavite komentar