Tri ključna principa za bolje odnose i harmoniju u kompaniji

Tri ključna principa za bolje odnose i harmoniju u kompaniji

Imao sam privilegiju da radim sa mnogim različitim nivoima izvršilaca i menadžera u prethodnim godinama širom regiona, od Call Center operatera i prodavaca do predsednika Izvršnih odbora i osnivača kompanija. Na svakom nivou kompanije, skoro svaki pojedinac ima svoju, jedinstvenu, sliku o tome šta bi trebalo unaprediti da bi svima bilo bolje.

Slušajući njihova iskustva i radeći sa njima na poboljšanjima, uočio sam tri ključna principa koja su neophodna za bolju harmoniju odnosa u kompanijama. U svakoj kompaniji u kojoj sam nailazio na probleme izostajao je bar jedan od njih tri.

1. Roditeljski odnos prema zaposlenima

Liderstvo 21. veka je najsličnije roditeljstvu. Ljudi vole svoju decu svaki dan ali im se ne sviđaju njihova ponašanja svaki dan. I šta roditelji rade kada im se ne sviđa ponašanje deteta? Pošalju mi preteći email? Zaprete otkazom iz kuće? ,,Dragi sine, ukoliko ne promeniš svoje ponašanje bićemo prinuđeni da te otpustimo iz porodice a na tvoje mesto ćemo usvojiti drugo dete…ili…nadam se da ćeš biti srećan u drugoj porodici!!!“

Razgovaraju sa njima, usmeravaju ih, rade sa njima, predvode ih ličnim primerom. Po nekada i kazne, naravno. Međutim ono što se u ne dovodi u pitanje je istinska želja roditelja da uradi sve što je u njegovoj moći da dete usmeri na pravi put. Verujem da skoro svaki roditelj ima želju da ga dete nadmaši u dostignućima.

Verujem da bi jedno od istinskih merila lidera trebala biti i činjenica koliko je članova svog tima uspeo da osposobi da u nekim stvarima budu bolji od njega.

U karateu je poznato da je najviši nivo dostignuća crni pojas 8. dan. Međutim postoji i crni pojac 9. dan na koji stiče pravo samo onaj karatista koji je uspeo da osposobi minimum dva učenika da budu bolji od njega.

2. Kristalno jasni i precizni zadaci zaposlenih, način na koji se njihov učinak meri i obuka za obavljanje tih zadataka.

Često se dešava situacija da je zaposleni na jedan način razumeo svoj radni zadatak a da su očekivanja menadžmenta drugačija ili da su se u međuvremenu promenila, proširila. Kristalna jasnoća radnih zadataka usaglašena sa sve tri strane je izuzetno važna.

a) Zaposleni treba jasno da zna šta je njegov posao, šta je njegova odgovornost i kako se njegov učinak meri.

b) Menadžment ovo isto treba da usaglasi sa njihovim očekivanjima od zaposlenog.

c) Kolege koje tesno sarađuju sa ovim zaposlenim treba da znaju njegov okvir posla i dodirnih tačaka sa njima.

Osim toga menadžment često postavi zaposlenog na novo radno mesto bez prethodne obuke. Pa čak ako je zaposleni došao iz druge kompanije i ima iskustva na tom radnom mestu potrebno ga je obučiti o specifičnostima kompanije i sektora sa kojima će surađivati.

3. Disciplina u obavljanju zadataka i tretiranju klijenata i kolega.

Nakon preciziranja zadataka i načina merenja kvaliteta i kvantiteta njihovog obavljanja, nakon preciziranja nivoa odgovornosti i nakon jasnih instrukcija kako se u kompaniji ponaša prema kolegama, klijentima i menadžerima traži se od zaposlenog disciplinovana primena. Kao što ponašanje dece često zavisi od ponašanja njihovih roditelja tako i zaposleni prate ponašanje menadžmenta i u skladu sa tim daju sebi za pravo da menjaju svoje postupke i ako su im date kristalno jasne instrukcije. Iz tog razloga ključna uloga menadžera je da predvodi ličnim primerom.

U kompanijama u kojima sam nailazio na problema uvek je izostajao bar jedan od ova tri principa. Ako je postojao roditeljski odnos prema zaposlenima često je izostajala disciplina. Ako je disciplina bila jaka često je izostajao roditeljki odnos već se vladalo čvrstom rukom i kaznom. Ako su izostajali kristalno jasni zadaci često su se događala preklapanja, nepoklapanja ili se pojavljivala kontradiktornost zaduženja.

Kompanija je kao ljudsko telo:

1. Ne dovodi se u pitanje kvalitet odnosa glave prema bilo kom organu ili delu tela.

2. Svaki organ u telu zna tačno koja je njegova funkcija i savršeno sarađuje sa ostalim organima po instrukcijama glave.

3. Disciplinovano ponašanje glave kroz način razmišljanja, postupanja i ishranu obezbeđuje disciplinovano obavljanje zadataka svakog organa i dug i zdrav život.

Dakle priroda nam je dala puno dobrih primera savršene organizacije a mi samo treba da učimo iz toga. U nekom od narednih tekstova pisaću i o drugim prirodnim zakonima koje čovek može pametno da iskoristi…

Tekst je preuzet sa www.blic.rs

Nema komentara

Postavite komentar