,,Velika četvorka’’ – 4 najvažnije karakteristike lidera

,,Velika četvorka’’ – 4 najvažnije karakteristike lidera

Kroz istoriju je urađeno više od 3300 studija o liderstvu u potrazi za ključnim karakteristikama po kojima se lideri izdvajaju od većine. Na osnovu mnogo opisa i analiza, izdvojene su 4 ključne karakteristike na osnovu kojih je i formiran izraz ,,Velika četvorka”.

  1. VIZIJA karakteristika o kojoj se jako puno priča i piše

Ovo je popularna tema,  zato ću se kratko osvrnuti na nju. To je sposobnost kreiranja jasne slike i predviđanja budućnosti, preduzimanje preciznih koraka i uveravanje tima da vas slede na tom putu. Potrebno je da i članovi tima veruju u tu sliku i budućnost, oni dobrovoljno treba da požele da učestvuju, daju svoj doprinos toj, baš takvoj viziji budućnosti. To je neodoljiva potreba da se ostavi upečatljiv trag.

  1. HRABROST sposobnost da se preduzme inicijativa i akcija kada nema garancija za uspeh

Dva najveća straha ljudskog roda su strah od neuspeha i odbacivanja. Stičemo ih tokom odrastanja, obrazovanja i ulaskom u prve profesionalne vode. Svi ih imamo, neko na niskom, neko na visokom nivou. Hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost suočavanja sa njime, preduzimanje adekvatnih inicijativa i aktivnosti uprkos njegovom prisustvu. Hrabri lideri se jednostavno usuđuju da naprave korak napred na osnovu svoje intuicije i iskustva, čak i kada mnogi argumenti i činjenice nisu naklonjeni tom koraku.

  1. INTEGRITET sposobnost života i rada u istini

Najbolji lideri su surovo iskreni i objektivni u kojoj god se situaciji nalazili. Najbolji lideri traže ovakvo ponašanje od članova svog tima. Insistiraju na tome da i članovi tima njima uvek iskreno govore svoje mišljenje. Mnoga od tih mišljenja će biti u suprotnosti sa njegovim, ali to za lidera sa integritetom neće biti problem, niti će zameriti članu tima. Naprotiv, biće mu zamereno ako nije iskren. Članovi tima će iznositi svoje iskreno mišljenje jedino ako unapred znaju da su ,,bezbedni’’ da ga iznesu. Ako su nekada kritikovani zbog mišljenja koje su izneli, verovatno će se u budućnosti truditi da isto sačuvaju za sebe, ali na taj način lider neće dobiti iskrene povratne informacije od članova tima.

  1. ODGOVORNOST sposobnost stajanja iza svojih odluka i dela bez obzira kakve su rezultate doneli

 Prvi i osnovni zadatak lidera je eliminacija izgovora kod članova tima. Izgovori ruše samopouzdanje i pojačavaju strah od neuspeha i odbacivanja koji su nastali kao mehanizam zaštite i izbegavanja kazni još u detinjstvu.

Eliminacijom izgovora i ohrabrivanjem iskrenosti postavlja se temelj vrhunskog tima.

To prevashodno važi za njega lično. Lider koji se žali na svoje članove tima se zapravo žali na svoje liderstvo. Lider koji je dobio i prihvatio odgovornost da ostvari određeni rezultat ne može odgovornost za isti da prebacuje na svoj tim. Može da delegira posao, ali odgovornost u očima višeg nivoa menadžmenta ili osnivača i dalje pripada njemu. Vlasnik biznisa koji se žali na svoje zaposlene, se zapravo žali na svoju sposobnost da organizuje, usmerava i motiviše tim.

Za kraj ću sa vama podeliti iskustvo sa jednim vlasnikom biznisa (naravno bez identifikacije) koji me je pozvao po preporuci njegovog prijatelja sa kojim smo uspešno sproveli proces promena u kompaniji.

Po dogovoru, došao sam u njegovu kancelariju, nakon upoznavanja, razgovor je počeo  rečenicom: ,,Pozvao sam Vas da vidite da li nešto možete da uradite sa ovih mojih 6 kretena” (misleći na njegovih 6 najbližih saradnika, odnosno rukovodilaca ključnih sektora u firmi).

Odgovorio sam mu odmah: ,,Ne mogu”.

Bio je začuđen mojim odgovorom i pitao: ,,Kako ne možete? ”

Pitao sam ga ,,Ko je zaposlio i postavio kretene na tako odgovorne pozicije?”

Nastupila je tišina, dok je gledao izbezumljeno u mene. Sve mu je bilo jasno. Prvo smo nas dvojica radili na liderskim principima, a nakon toga je imalo smisla raditi sa njegovom timom. Zajedno smo postigli sjajne rezultate, jer sve što sam povremeno radio eksterno sa njegovim timom, on je ispratio interno svakodnevno. Uspeh je bio zagarantovan.

Proces promena u ljudskom telu se sprovodi od glave, odnosno od misli.

Proces promena u kompanijama se sprovodi na sličan način, jer i kompanija funkcioniše nalik ljudskom organizmu.

Nema komentara

Postavite komentar